expense@work je systém na vyúčtovanie výdavkov a služobných ciest

Systém dokáže evidovať požiadavky na zálohy a drobné nákupy, cestovné a iné výdavky, automaticky vypočítať stravné a vreckové, alebo spracovať výpisy zo služobných kreditných kariet. Ukladá elektronické podklady.

Výdavky pod kontrolou

Prehľad výdavkov všetkých zamestnancov na jednom mieste

Výdavky pod kontrolou

  • Prehľad o zadávacích procesoch
  • Prehľad o schvaľovacích procesoch
  • Okamžité vyhľadanie a audit výdavkov

Služobné cesty

Efektívne spracovanie
služobných ciest

Služobné cesty

  • Žiadosť o schválenie zálohy na služobnú cestu
  • Automatický výpočet stravného podľa krajiny a dĺžky cesty
  • Výpočet náhrad pri použití služobného alebo súkromného vozidla

Vždy on-line

Zadávanie výdavkov
na schválenie on-line

Vždy on-line

  • Zadávanie výdavkov kedykoľvek a kdekoľvek
  • Dostupnosť on-line a na všetkých zariadeniach
  • Možnosť použitia aplikácie pre smartfóny

On-line na všetkých zariadeniach

K dispozícii on-line na webe alebo prostredníctvom mobilných zariadení, zamestnanci tak môžu zadávať svoje výdavky kedykoľvek a kdekoľvek.

Skúsenosti našich zákazníkov

Riešenie je vhodné pre stredne veľké a veľké podniky, ktoré zamestnávajú väčší počet obchodníkov, konzultantov alebo technikov, ktorý potrebujú často a rýchlo vyúčtovať svoje výdavky. expense@work umožňuje jednoduché prepojenie s ostatnými internými systémami.

 
 

Ďalšie referencie

Ako expense@work funguje

Zamestnanec zadá svoje výdavky cez webový prehliadač. Naskenované alebo odfotené doklady môžu byť priložené ku každému výdavku.

Manažér dostane e-mail o výdavkoch na schválenie. Pokiaľ má k položkám výhrady, môže ich jednotlivo alebo vcelku vrátiť zamestnancovi na doplnenie alebo upravenie.

Účtovník má všetky údaje prehľadne spracované a roztriedené. Vykoná už iba formálnu kontrolu a odošle dáta na zaúčtovanie.

Schéma

Získajte viac informácií

Kontaktné informácie

LLP Slovakia s.r.o.
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
(+421) 2 5710 4711

LLP GROUP

LLP Group poskytuje konzultácie a implementačné služby pre stredne veľké, lokálne i medzinárodné spoločnosti. Filozofia LLP je založená na kombinácii konzultačnej činnosti a projektového riadenia pri implementácií medzinárodných softvérových produktov, ale aj produktov z vlastného vývoja.

LLP Group vznikla v roku 1992 v Prahe, na Slovensku sme od roku 1995. Postupne sa naša spoločnosť rozšírila na významné trhy strednej a východnej Európy. Dnes sa LLP skladá z deviatich pobočiek, ktoré ponúkajú vzájomne sa doplňujúce portfólio služieb, expertných znalostí a softvérových produktov.